Welkom

op de website van Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland (SPAN).

Nieuwsbrief Februari 2023

28 februari 2023: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Nieuwsupdate indexatie januari 2023

22 december 2022: SPAN nieuwsupdate indexatie 

Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds AT&T uw opgebouwde (DB) pensioen jaarlijks te verhogen, zodat uw pensioen hetzelfde waard blijft. Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslag. De afgelopen jaren is het niet altijd gelukt om de pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen.

Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 8,19%. In deze nieuwsupdate geven we u meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze verhoging.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Nieuwsbrief September 2022

28 september 2022: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2021

7 juni 2022: publicatie SPAN Jaarverslag 2021.

Nieuwsupdate Mei 2022

In mei is een nieuwsuipdate verschenen over de stand van zaken rondom de transitie naar een andere pensioenuitvoerder.  

Meer informatie vindt u in de SPAN nieuwsupdate.

Nieuwsbrief Februari 2022

28 februari 2022: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Nieuwsbrief September 2021

26 september 2021: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2020

11 juni 2021: publicatie SPAN Jaarverslag 2020.

Nieuwsbrief Februari 2021

26 februari 2021: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Nieuwsbrief September 2020

30 september 2020: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2019

22 juli 2020: publicatie SPAN Jaarverslag 2019.

Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo heeft een nieuwe eigenaar

17 juli 2020: Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo is overgenomen door een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en CGI. Admin RiskCo verzorgt de administratie van de SPAN pensioenregelingen. De dienstverlening aan bestaande klanten zoals SPAN, wijzigt niet door deze overname. 

In het persbericht staat hierover meer informatie. Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Meer informatie over de koopkracht van uw pensioen op uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht

Het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’ is dit jaar nieuw op uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht. Het bevat een inschatting van uw SPAN pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

In dit nieuwe onderdeel is uw SPAN pensioen weergegeven alsof het ingaat tegelijk met uw AOW. Deze latere ingangsdatum zorgt voor een hoger pensioen.

Op het eerste deel van uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht, staat uw opgebouwde pensioen wanneer u met pensioen gaat op leeftijd 60 of 65. Dit deel is ongewijzigd ten opzichte van pensioenoverzichten uit eerdere jaren en toont uw opgebouwde pensioen op 60 of 65 jaar. Uiteraard bepaalt u zelf, conform het pensioenreglement, wanneer u uw SPAN pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Een uitgebreidere uitleg over dit nieuwe onderdeel met mee- en tegenvallers staat in onderdeel 4 van de SPAN nieuwsbrief van februari. 

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Nieuwsbrief Februari 2020

4 maart 2020: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Besluit indexatie per 1 Januari 2020

Het SPAN had eind november 2019 een beleidsdekkingsgraad van 104%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2020.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2019, zou 1,64% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2020

SPAN had at the end of November 2019 a policy coverage ratio of 104%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2020.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2019, would have been 1,64%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Uw pensioen in verschillende scenario's (URM)

Sinds 30 september 2019 zijn pensioenfondsen verplicht om de mogelijke ontwikkeling van uw pensioen in verschillende economische omstandigheden te berekenen. Met deze berekeningen wordt duidelijk gemaakt dat de uiteindelijke hoogte van uw pensioen onzeker is en afhankelijk is van ontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand van 2.000 voorgeschreven scenario’s rekenen pensioenfondsen uit hoe het pensioen onder verwachte omstandigheden, maar ook onder positieve of negatieve scenario’s uitvalt. De uitkomsten van de berekeningen worden vertaald naar drie bedragen:

1. de hoogte van uw pensioen in het verwachte scenario;
2. de hoogte van uw pensioen in een positief scenario;  
3. de hoogte van uw pensioen in een negatief scenario.

De bandbreedte tussen positief en negatief geeft de extremen weer waartussen uw pensioen naar verwachting de komende jaren zal ontwikkelen.

Voor SPAN vindt u deze scenarioberekeningen terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Ook op het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2020 ontvangt, staan de scenarioberekeningen.

Nieuwsbrief September 2019

14 oktober 2019: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2018

15 juli 2019: publicatie SPAN Jaarverslag 2018.

Besluit indexatie per 1 Januari 2019

Het SPAN had eind november 2018 een beleidsdekkingsgraad van 111%. De indexatie die SPAN daarmee mag toekennen, is afgerond 0%. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2019.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2018, zou 1,47% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2019

SPAN had at the end of November 2018 a policy coverage ratio of 111%. The indexation that SPAN may then grant is rounded to 0%. Therefore, the Board decided not to grant indexation by January 1, 2019.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2018, would have been 1,47%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Nieuwsbrief September 2018

4 oktober 2018: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2017

25 juli 2018: publicatie SPAN Jaarverslag 2017

Nieuwsbrief Februari 2018

28 Februari 2018: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Besluit indexatie per 1 Januari 2018

Het SPAN had eind december 2017 een beleidsdekkingsgraad van 110%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2018.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2017, zou 1,47% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2018

SPAN had at the end of December 2017 a policy coverage ratio of 110%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2018.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2017, would have been 1,47%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Publicatie Jaarverslag 2016

30 juni 2017: publicatie SPAN Jaarverslag 2016.

Pensioen 1-2-3

Op de pagina brochures vindt u lagen 1 en 2 van Pensioen 1-2-3, de gestandariseerde manier waarop alle pensioenuitvoerders de belangrijkste informatie over de pensioenregeling geven.

Besluit indexatie per 1 januari 2017

Het SPAN had eind december 2016 een beleidsdekkingsgraad van 105,8%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/ toeslag toe te kennen per 1 januari 2017.

Daardoor mist u echter niets, want ons indexcijfer (CBS afgeleide prijsindex september) kwam uit op -0,01%.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2017

SPAN had at the end of December 2016 a policy coverage ratio of 105.8%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2017.

However, this does not affect your pension rights, as the indexation on the basis of the derived consumer index of September 2016, would have been -0.01%.

If you have any questions, please mail to SPAN

Nieuwsbrief Februari 2017

28 Februari 2017: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2015

8 juni 2016: publicatie SPAN jaarverslag 2015.

Besluit indexatie per 1 Januari 2016

Het SPAN had eind december 2015 een beleidsdekkingsgraad van 109,9%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/ toeslag toe te kennen per 1 januari 2016.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2015, zou 0,39% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2016

SPAN had at the end of December 2015 a policy coverage ratio of 109.9%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2016.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2015, would have been 0.39%.

If you have any questions, please mail to SPAN.