Pensioenadministrateur

Bij de pensioenadministrateur kunt u terecht voor vragen over uitvoeringszaken van de pensioenreglementen: 

 • In algemene zin over de uitvoering van het pensioenreglement
 • De status van de mutaties zoals waardeoverdracht, echtscheiding en verevening, pensionering van de betreffende deelnemer
 • De opgebouwde aanspraken en kapitalen
 • Het uitzicht op Defined Benefit pensioenaanspraken

Stichting Pensioenfonds AT&T
p/a Visma Idella

Plotterweg 24, 3821 BB Amersfoort

Telefoon: 088-2302219
E-mail: Administrateur

 

Contact gegevens bestuursburo

 

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN Den Haag

E-Mail: Bestuursbureau

Bestuurssamenstelling

V. H. den Hertog
W. Loots
T. Valkenburgh
B. Bongenaar

Klachten

Informatie over het indienen van klachten en de procedure voor de verdere afhandeling ervan vindt u in de klachtenprocedure.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zoals beschreven in de gedragscode is Monique Weber. Zij is bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon.

Waar kan uw AT&T pensioen zijn ondergebracht?

In het verleden hebben er bij AT&T in Nederland grote veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben ook invloed gehad op wijzigingen bij de toenmalige pensioenfondsen.

 • Voormalige medewerk(st)ers bij AT&T Nederland, die AT&T verlaten hebben voordat in 1996 Lucent Technologies werd opgericht, hebben pensioenrechten opgebouwd bij de op 1 juli 1993 opgerichte 'Stichting AT&T Pensioenfonds'. De naam van deze stichting is op 8 augustus 1996 veranderd in 'Stichting Lucent Technologies Pensioenfonds', en op 16 april 2008 in 'Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds'. In september 2015 zijn de rechten bij dit fonds overgedragen naar Pensioenfonds Metalektro (PME). Indien u geen waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder heeft gedaan, heeft u waarschijnlijk pensioenaanspraken bij Pensioenfonds PME.
 • Voormalige medewerk(st)ers bij AT&T Communication Services die AT&T verlaten hebben nadat Lucent Technologies werd opgericht, maar voor 1 januari 2002, hebben rechten opgebouwd bij Nationale Nederlanden. Als u geen waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder heeft gedaan, heeft u waarschijnlijk pensioenaanspraken bij Nationale Nederlanden.
 • De huidige of overblijvende voormalige medewerk(st)ers in dienst bij AT&T Nederland tussen 1 augustus 1999 en 1 januari 2014, hebben pensioenaanspraken bij 'Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland' opgebouwd. Als u geen waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder heeft gedaan, heeft u waarschijnlijk pensioenaanspraken bij 'Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland'.
  Als u pensioenaanspraken heeft bij de 'Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland' en uw adres is bekend bij het pensioenfonds, krijgt u ieder jaar een overzicht van uw pensioenaanspraken.
  Het voor u geldende reglement (met de regeling op de datum van uw ontslag) kunt u downloaden van deze website of eventueel aanvragen bij de secretaris van het pensioenfonds.