Aanvraag nieuwsbrief

Iedereen die rechten heeft opgebouwd bij SPAN, kan zich abonneren op de nieuwsbrief.

SPANnieuws nr 49 - September 2022

 • Terugblik op liquidatie project
 • Overgang van RiskCo naar Visma
 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Uitkomsten haalbaarheidstoets
 • Uniform Pensioen Overzicht
 • Tussentijdse indexatie
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2023
 • Jaarverslag
 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
 • Nieuwe leden voor SPAN-bestuur & deelnemerspanel gezocht
 • Nieuw & Herzien op de website sinds februari 2022.

SPANnieuws nr 48 - Februari 2022

 • Toekomst SPAN pensioenfonds
 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Geen indexatie per 1 januari 2022 
 • Geen kortingen per 1 januari 2022
 • Veranderingen in indexatieregels in de tweede kamer
 • Bemensing
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2021.

 SPANnieuws nr 47 - September 2021

 • Toekomst SPAN pensioenfonds
 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Uniform Pensioen Overzicht 
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2022
 • Jaarverslag
 • Pensioenakkoord/nieuwe pensioenstelsel: stand van zaken en mogelijke gevolgen SPAN-pensioen
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2021.

SPANnieuws nr 46 - Februari 2021

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Indexatie per 1 januari 2021
 • Extra Pensioenopbouw?
 • Toekomst SPAN
 • Voorstellen: Deelnemers panel
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in september 2020.

 SPANnieuws nr 45 - September 2020

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Uniform Pensioen Overzicht
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2021
 • Jaarverslag
 • UFR
 • Pensioenakkoord/nieuw pensioenstelsel
 • Nieuwe eigenaar Pensioenbedrijf InAdmin RiskCo
 • Voorstellen: het verantwoordingsorgaan
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2020.

SPANnieuws nr 44 - Februari 2020

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Geen indexatie per 1 januari 2020
 • Pensionering
 • URM: uw pensioen in scenario's
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in september 2019.

SPANnieuws nr 43 - September 2019

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Uniform Pensioen Overzicht
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2020
 • Jaarverslag
 • Rente en het effect op het pensioenfonds
 • Pensioenakkoord
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2019.

SPANnieuws nr 42 - Februari 2019

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Geen indexatie per 1 januari 2019
 • Geen kortingen per 1 januari 2019
 • Benoemingen
 • SPAN ESG Beleggingsbeleid
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in september 2018.

SPANnieuws nr 41 - September 2018

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2019
 • UPO
 • Jaarverslag 2017
 • Privacyverklaring
 • Beleggingsstrategie SPAN
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2018.

SPANnieuws nr 40 - Februari 2018

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Indexatie per 1 januari 2018
 • Kortingen
 • Netto pensioenuitkering januari 2018
 • Wijziging pensioenadministrateur: AonHewitt wordt RiskCo
 • Resultaten deelnemersonderzoek
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in september 2017.

 SPANnieuws nr 39 - September 2017

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2018
 • Uniform Pensioen Overzicht
 • Jaarverslag
 • Visitatie
 • Deelnemersonderzoek
 • Communicatie
 • Doorbeleggen na pensionering Beschikbare Premie (DC)
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2017.

 SPANnieuws nr 38 - Februari 2017

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Indexatie per 1 januari 2017 0,0%
 • Kortingen
 • Communicatie
 • Levensverwachting neemt nog altijd toe
 • De AOW-leeftijd schuift verder op
 • Toekomstopties
 • Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in oktober 2016.

 SPANnieuws nr. 37 - Oktober 2016

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Jaarverslag 2015 beschikbaar
 • Bestuur, raden en commissies
 • Beleggingsstrategie
 • UPO 2016
 • Communicatie – oproep!
 • Actuaris van het pensioenfonds
 • Doorbeleggen na pensioendatum
 • overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2016

SPANnieuws nr. 36 - Februari 2016

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Geen indexatie per 1 januari 2016
 • Bestuur, raden en commissies
 • Uitstel van pensioen
 • UPO 2015
 • HaalbaarheidstoetsVan het SPAN bestuur
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr 35 - September 2015

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Publicatie cijfers door DNB
 • Jaarverslag 2014 beschikbaar
 • Bestuur, raden en commissies
 • UPO 2015
 • Aangepast reglement
 • Herstelplan en haalbaarheidstoets
 • Pensioencommunicatie
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr 34 - Feb-Maart 2015

 • Financiële situatie van het fonds
 • Indexatie per 1 januari 2015
 • Bestuur, raden en commissies
 • SPAN DC
 • Vergelijking dekkingsgraden pensioenfondsen
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr 33 - November 2014

 • Financiële situatie van het fonds
 • Indexatie
 • Bestuur, raden en commissies
 • SPAN DB en DC regeling
 • Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) in 2014
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr 32 - Februari 2014

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Indexatie per 1 januari 2014
 • Wijziging SPAN DC
 • Bestuur, raden en commissies
 • Verantwoordingsorgaan
 • Vergelijking dekkingsgraden pensioenfondsen
 • Uniforme Pensioen Overzichten
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr 31 - November 2013

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Wijzigingen: SPAN DB, SPAN DC en AT&T DC
 • Bestuur, raden en commissies
 • Vergelijking dekkingsgraden pensioenfondsen
 • Aanpassing huidige ATT pensioenreglement
 • Aanpassing oude ATT reglementen
 • Uniforme Pensioen Overzichten
 • Nieuw/Herzien op de website

SPANnieuws nr. 30 - Mei 2013

 • Van het SPAN bestuur
 • Uit het SPAN jaarverslag 2012
 • Financiële situatie per eind april 2013
 • Intern Toezicht /Rapport visitatiecommissie
 • Nieuw/Herzien op de website